Material från nätverksträffen på Öland

Den 12 september hölls en nätverksträff på Ekerum Golf & Resort på Öland. Programmet för dagen såg ut som följer och nedan finner du också presentationerna från dagen.

  • Cykelturismens betydelse för besöksnäringen. Kan cykelturismen i landet utvecklas, fördubblas?
  • Hur kommer cykelturismen att påverka sysselsättningen och därmed ökade skatteintäkter?
  • Hur finansieras nödvändiga satsningar, små kommuner med begränsade ekonomiska möjligheter, medfinansiering från stat, region, näringslivet?
  • Pågående cykelprojekt

Material från nätverksträffen: Ölandsleden, Cykelprojektet Fyr till Fyr, Trafikverket, Sydostleden, Öresundsregionen samt Cykelturism på Öland

Deltagarlista: Nätverksträff Cykel 12 sept 2012 Ekerum Anmälningar

Nyhetsbrev

Här kommer årets första nyhetsbrev om cykelturism i Sverige. Nyhetsbrevet efterträder det nyhetsbrev som föreningen Bilfria leder tidigare har gett ut.

Syftet med nyhetsbrevet är att informera om nyheter och utvecklingen inom cykelturism i Sverige och internationellt. Att prenumerera är gratis och de sex första numren finansieras med medel från den nu nedlagda föreningen Bilfria leder.

Nyhetsbrevet är kopplat till ett internetforum där äldre nyhetsbrev finns tillgängliga för nedladdning och där medlemmar kan diskutera aktuella frågor.