Turismcykelleder skapar näringslivsutveckling!

Konferensdag i Kristianstad, Quality Hotel Grand 4 mars 2014
Cykellederna Sydostleden, Kattegattleden, Ölandsleden och Sjuhäradsrundan bjuder in till nätverkskonferens kring turismcykelleder och näringslivsutveckling.

”Ju mer vi arbetar med att förverkliga våra cykelleder, desto mer ser vi den potential som finns i denna infrastruktur för näringslivsutveckling och ökad besöksnäring”.

Utveckling för cykel och cykelturism ligger i tiden och kommer att vara en alltmer betydande del av turismen i Europa. Behov av hållbar turism, önskemål om aktiviteter och medvetenhet om hälsa är några av de faktorer som driver på utvecklingen.

Tag tillfället i akt och deltag i denna konferensdag som vill belysa näringslivsnyttan av att satsa på cykelturismleder!

Anmäl dig via mail till sydostleden@rfss.se senast den 3 februari 2014!

OBS! (ange namn, vilken organisation Du representerar, fakturaadress, titel/funktion och om du har några matallergier som vi skall ta hänsyn till)

Kostnaden för att deltaga är 500 kr (exkl moms) och kommer att debiteras i efterhand. Anmälan är bindande, men vid ev förhinder kan ersättare anmälas. Mer information och program.

Konferensen om cykelturism i Sverige den 17 september är INSTÄLLD

Den planerade konferensen om cykelturism i Kristianstad den 17 september är inställd, eftersom projektledaren Tommy Gustavsson drabbades av sjukdom under sommaren och förberedelserna inte kunde färdigställas i tid för att hinna skapa en bra konferens.

Tommy är helt återställd och arbetar vidare med Sydostleden. Konferensen skjuts till februari 2014, vi återkommer med datum och program.

Nätverksträff i Kristianstad 17 september

Nätverksträff i Kristianstad 17 september
Då det var för få anmälda till den tidigare planerade träffen i april, flyttar vi nu datumet och kör en heldag istället för lunch till lunch.

Vi kommer att forma programmet med utgångspunkt från det som var tänkt, men vissa justeringar blir det säkert. Håll utkik efter programmet – så hoppas vi att vi ses i Kristianstad i september.