Nyhetsbrev

Här kommer årets första nyhetsbrev om cykelturism i Sverige. Nyhetsbrevet efterträder det nyhetsbrev som föreningen Bilfria leder tidigare har gett ut.

Syftet med nyhetsbrevet är att informera om nyheter och utvecklingen inom cykelturism i Sverige och internationellt. Att prenumerera är gratis och de sex första numren finansieras med medel från den nu nedlagda föreningen Bilfria leder.

Nyhetsbrevet är kopplat till ett internetforum där äldre nyhetsbrev finns tillgängliga för nedladdning och där medlemmar kan diskutera aktuella frågor.