Material från nätverksträffen på Öland

Den 12 september hölls en nätverksträff på Ekerum Golf & Resort på Öland. Programmet för dagen såg ut som följer och nedan finner du också presentationerna från dagen.

  • Cykelturismens betydelse för besöksnäringen. Kan cykelturismen i landet utvecklas, fördubblas?
  • Hur kommer cykelturismen att påverka sysselsättningen och därmed ökade skatteintäkter?
  • Hur finansieras nödvändiga satsningar, små kommuner med begränsade ekonomiska möjligheter, medfinansiering från stat, region, näringslivet?
  • Pågående cykelprojekt

Material från nätverksträffen: Ölandsleden, Cykelprojektet Fyr till Fyr, Trafikverket, Sydostleden, Öresundsregionen samt Cykelturism på Öland

Deltagarlista: Nätverksträff Cykel 12 sept 2012 Ekerum Anmälningar