Inspiration från Tjeckien

DanielM

Daniel Mourek från Tjeckien med närmare 15 år inom turism och cykelturism och som sedan början av året sitter i styrelsen på ECF (European Cyclists´ Federation) gästade den 5 maj Region Halland för ett informellt cykelseminarium. Under seminariet presenterade Daniel ECF:s arbete och EuroVelo-satsningar för representanter från b.la. Kattegattsleden, Sydostleden samt Halmstad och Laholms kommuner. Under seminariet diskuterades även den svenska kontexten, vilka möjligheter och hinder som finns samt hur verkande inom området kan gå tillväga för att göra svenska cykelleder mer tillgängliga och attraktiva. Daniel Mourek har skrivit om sitt besök här.

Daniel Mourek presenterade ECF som bland annat jobbar med EuroVelo där målet är att det via 2020 ska finnas ett europeiskt cykelnät som kan vara en drivande faktor i att göra Europa till en attraktiv cykeldestination. Daniel Mourek menar att det inte finns något liknande i någon del av världen och att Europas länder har stor potential att locka till sig cykelturister. EuroVelo 7 är tänkt att gå igenom Sverige, rutten är inte helt klar men sträckan genom Sverige är en del mellan Nordkap och Medelhavet. För information om EuroVelo 7 klicka här, samtliga EuroVelo leder klicka här, och för att titta på kriterierna som en led måste uppfylla för att vara en EuroVelo-led klicka här.

Cykelturism är i många andra europeiska länder en miljonindustri och många länder har också kommit långt i sitt arbete, inte minst Tyskland och Schweiz men även Danmark och Tjeckien gör nu stora satsningar inom området. Självklart finns det skillnader mellan länder i vad som kan göras och inte, och i den svenska kontexten är Trafikverkets ”Cykelleder för rekreation och turism” från början av 2014 central för utvecklingen av cykelleder. Daniel Mourek menar att ett fortsatt hårt arbete, lobbyverksamhet och bred samverkan mellan olika aktörer i samhället kommer att skynda på utvecklingen mot ett mer cykelturismvänligt klimat. Sverige är också en välkänd destination i turistvärlden med många attraktioner, således har Sverige en enorm potential att bli en välkänd och bra cykelturistdestination.

För att nå dit pekar Daniel Mourek på vikten att utnyttja det som är speciellt med sin region och det som finns längst sin led. Självklart kan andra etablerade och attraktiva leder inspirera men det är viktigt att lägga fokus på sin led för att göra den så attraktiv som möjligt och för att särskilja den gentemot andra.

För de som jobbar för utvecklingen av cykelleder i Sverige tipsar Daniel Mourek bland annat om följande:

- Samverkansformer, roll- och ansvarsfördelning måste vara klart från början för att undvika otydligheter och för att minska möjliga konflikter.

- Ledens infrastruktur måste vara bra och funktionell och måste finnas på plats. Det gäller dels cykelvägarna dels skyltning.

- Pengar till den ansvariga organisationen, så att den kan överleva och utvecklas och undvika att bara bli ett projekt som tar slut och läggs ner.

- Marknadsföring av leden samt framtagande av material kan tas fram tidigt då det tar tid att etablera en cykelled eller en cykelregion. Tänk på vikten av ett gemensamt ”språk” gällande skyltning, logos, material, m.m.

- Viktigt med aktivt nätverkande. Främst inom cykelturism eller turismområdet, men även inom infrastruktur, mobilitet, intermodalitet m.m. genom att närvara och medverka på seminarium, konferenser, event, etc.

- Förståelse för turisternas perspektiv och önskningar är avgörande. Leder, paket och upplevelser måste vara anpassade för användarna annars kommer det tappa sin attraktionskraft och således inte överleva i längden. Att jobba bort osäkerheter kan vara ett effektivt sätt att förbättra bland annat information.

- Tänk på att det är en process som aldrig tar slut då en bra led inte är ett engångsprojekt utan något som skall fortlöpa över en lång tid. Nya medverkande aktörer, ny infrastruktur, skyltning eller vad det än kan vara behöver information som ständigt uppdateras, vilket också kräver att en fungerande organisation står bakom.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>