Cykelturismsatningar i Europa

Denna uppdatering berättar om några EU-projekt som berör turism, cykelturism och hållbart resande. Trevlig läsning!

SEEMORE  http://www.seemore-project.eu/
EU-projektet SEEMORE ämnar introducera energieffektiva transportlösningar för besökare och turister i åtta turisttäta kustregioner i Europa. Bland de deltagande regionerna finns bland andra spanska Barealerna (ES), Forli-Cesena, (IT), Pomerania (PL), Madeira (PT), samt svenska Bohuslän.

Åtgärder inom SEEMORE är indelade i tre områden: 1) information, marknadsföring och medvetandegörande av hållbar mobilitet, 2) incitament för höjd användning samt 3) alternativ inom hållbar mobilitet. Målen är: ökad medvetenhet om alternativ för hållbart resande inom regionen; ökat samarbete mellan turism- och mobilitetssektorer; att ändra besökande och turisters resmönster mot mer hållbara sätt att resa; samt att dela och kommunicera erfarenheter från de olika SEEMORE-projekten.

Om Bohuslänregionen menas det vara en utbredd bilanvändning bland turister samt att kollektivtrafiksystemet inte är särskilt användarvänligt. Bohusläns engagemang i SEEMORE har det tydliga målet att göra det lättare för turister och besökare att välja mer energieffektiva sätt att resa.

Mer om Bohusläns medverkan i SEEMORE finns här
Vill ni prenumerera på nyhetsbrev från SEEMORE, klicka här

 
STARTER http://www.starter-project.eu/
Sustainable Transport for Areas with Tourism through Energy Reduction (SMARTER) är ett projekt tillsatt av den Europeiska kommissionen med målet att reducera transporters energianvändning och växtgasutsläpp med 10 %. Detta genom skapandet av lokala nätverk där aktörer tillsammans utvecklar och implementerar lokala resplaner (Local Travel Plan Networks) som passar deras behov och ambitioner.

Destinationer som är med i STARTER är Balaton (HU), Fuerteventura (ES), Kos (GR), Noordwijk (NL) och Werfenweng (A). Dessa regioner har gemensamt att de har många turister under specifika perioder under året, vilket medför ökade trafikproblem. STARTER utvecklades för att komma till rätta med problemen genom att uppmuntra hållbara lösningar. Detta genom bred samverkan mellan trafik, turism-, miljöorganisationer samt lokala och regionala myndigheter. Genom STARTER skapar de medverkande aktörerna en gemensam strategi för att klara utmaningarna av ökad trafik under turistsäsong. Positiva effekter av STARTER menas vara: ökat lokalt samarbete, implementerandet av innovativa lösningar, skapandet av hållbara transportsystem, långsiktiga lösningar samt tillvaratagandet av marknadsmöjligheter.  Läs mer om STARTER här http://www.starter-project.eu/ där det i den högra spalten på hemsidan finns en länk om för att följa deras nyhetsbrev.


European Greenways Association
http://www.greenwayseurope.org/
European Greensways Observatory (EGWO) är en plattform för ”greenways”, gröna vägar eller grönvägar (vilken översättning känns bäst?). Målet med EGWO är bland annat att samla in information om ”grönvägar” i Europa för att skapa en användbar databas för allmänheten och organisationer vilka arbetar med att skapa, utveckla och marknadsföra dessa leder, vägar och rutter.

En grön väg, eller grönväg är en separerad led eller väg för icke-motoriserad trafik. Dessa grönvägar karaktäriseras av: lämplighet i bredd, lutning och beläggning för att säkerställa så att leden eller vägen når en bred grupp användare. Dessa grönvägar är ofta lokaliserade på gamla järnvägsspår, dragvägar (towpaths), pilgrimsleder och liknande.

Har du en led, väg eller rutt i din kommun eller region som kan klassas som grönväg? Vill du skicka information till EGWO? Klicka här och följ instruktionerna.

Även European Greenways Association har ett nyhetsbrev. Formulär hittas i den högra spalten, klicka här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>