Lästips från Tillväxtverket!

På Tillväxtverkets hemsida finns det en mängd material som publikationer och statistik rörande turism i Sverige. Här presenteras övergripande ett axplock, för att läsa mer klicka er in på Tillväxtverkets hemsida här.

Publikationen ”Fakta om svensk turism” från 2012 visar turismens effekter utifrån ”ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan”. De 92 sidorna innehåller många intressanta stycken, bland annat utmaningar och utveckling samt turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen.

Det menas bland annat:

Om Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, förutsätts mer än att turismen växer i relation till en i övrigt svag utveckling av Sveriges ekonomi. Det som krävs för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt är en stärkt internationell konkurrenskraft. Sverige har goda förutsättningar att ta del av den förväntade ökningen av turismen och resandet på global nivå, men för att uppnå detta krävs att kunskapen om vad som skapar attraktionskraft ökar. Det är inte i första hand hos de entreprenörer som är verksamma inom sektorn, utan framför allt hos de offentliga aktörerna som denna kunskap måste stärkas. Detta eftersom de offentliga har en betydligt tyngre och mer avgörande inverkan på sektorns möjligheter att utvecklas än man har för många andra sektorer inom den svenska ekonomin.

Vidare:

”Ofta är intentionerna hos de förvaltningar som ansvar för dessa frågor goda, men man saknar ofta insikt i och kunskap om den egna förvaltningens avgörande betydelse för turismens förutsättningar att utvecklas. Det förekommer också att man hanterar de turistiska utvecklingsfrågorna separerade från övriga planerings­, investerings­, och utvecklingsfrågor. För att nå framgång förutsätts därför ett ökat samarbete mel­lan näringen, turismföreträdare, samhällsplanerare och övriga förvaltningar. Gemensamma miljömål, omsorg om den fysiska miljön, hög kvalitet på aktiviteter och arrangemang samt bevarande av och tillgängliga natur­ och kulturmiljöer har en avgörande betydelse för att skapa attraktionskraft.

För att läsa hela publikationen, klicka här  och följ sedan anvisningarna.

I Publikationen ”Kommunicera turism på nätet” från 2009 beskrivs internetbaserad kommunikation från de flesta infallsvinklar, ett väldigt intressant dokument för alla som jobbar inom cykelturism, där kommunikation via internet är ett absolut måste för att nå ut och sprida information.

Här menas det bland mycket annat att:

De ökade möjligheterna att nå ut med information kan uppfattas som såväl en möjlighet som en svårighet. Den som använder sig av rätt strategi når lättare ut till sin målgrupp. Svårigheten ligger i den ökade konkurrensen, samt risken att försvinna i mediebruset. Att Internet idag allt mer handlar om tvåvägskommunikation och interaktivitet ställer ytterligare krav.”

Rapporten handlar även om konsumenten utifrån ett beteende- och framtidsperspektiv; att bygga ett varumärke och en affärsmodell som speglar verksamheten; att identifiera sin målgrupp för att utforma och bygga webbplats efter dem; e-handelsprocessen där bokning/köp på internet blir allt vanligare; hur närvaro i sociala medier ger ökade möjligheter till interaktion, dialog, och utbyte av erfarenheter; även trender och framtidsutsikter diskuteras.

För att läsa hela publikation, klicka här  och följ sedan anvisningarna.

För att nå huvudsidan för information om turism klicka här, nyhetsarkivet med samlat material här, och för Tillväxtverkets nyhetsbrev här.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>