Fart och fläkt lockar MTB-turister!

Att cykla mountainbike (MTB) är en trend som lockar fler och fler som vill uppleva fart och fläkt, antingen på egen hand eller i grupp med guide. På många platser i Sverige görs det satsningar på MTB-turism, men precis som inom andra cykelturistområden upplevs det både finnas möjligheter och hinder.

I kontakt med aktörer inom MTB-turism är återkommande hinder märkning och avtal om leder med markägare samt avsaknad av goda samverkansformer, främst mellan näringsliv och kommun eller offentlig sektor.

I kontakt med David Skoog på Gotland Active, som ansvarar för guidade MTB-turer, menar att deras fokus är just guidade turer, detta för att kunderna ska få en riktigt bra upplevelse av cyklingen. Då lederna på inte är märkta menas det vara lätt att ”köra fel” vilket påverkar upplevelsen negativt. Gotland Active har försökt få till projekt för att märka upp leder, dock utan framgång då fungerade samverkansformer inte har kunnat skapas. Och det är framförallt avsaknaden av välfungerande samverkansformer mellan olika aktörer som hindrar denna turism från att få ett riktigt genomslag. Företag, klubbar, kommun behöver jobba tillsammans, både för uppmärkning av leder men även för att paketlösningar med service, boende, mat, reparationsmöjligheter med mera ska finnas på plats och fungera. Även om det saknas bitar i pusslet är förhoppningarna goda och fokus för Gotland Active är att genom lobbying, marknadsföring och sociala medier sprida MTB-cykling på Gotland och på så vis öka intresset.

Även i Brösarp i Skåne är förutsättningarna för MTB goda, men även här saknas en del ingredienser. Längs de flesta märkta vandringslederna är cykling tillåtet och i vissa områden även utanför stigarna. Detta och landskapet uppmuntrar såklart till MTB-cykling även om det inte finns några regelrätta slingor. Det har varit på tal att märka upp leder och kommunen och länsstyrelsen har varit viktiga samarbetspartners även om ingen tagit på sig huvudmannaskapet för att få till utmärkning av MTB-slingor. Även här är märkning av leder och fungerade samverkansformer de mest påtagliga hindren.

I Bergslagen, Sveriges största MTB-område, har det och finns det en välfungerande samverkansform mellan områden (oftast kommun), föreningar och olika projekt där Regionförbundet har hållit ihop helheten.

Katarina Rönnbacka Nybäck, projektledare Bergslagen Cycling, menar att Regionförbundet även har tagit fram kartor och skyltar samt skött marknadsföring av området. När det gäller huvudmannaansvar ligger det oftast hos kommun, men ibland hos en förening, dessa ansvarar för avtal med markägare. Kommunerna stöttar även lederna med årliga bidrag, dessutom finns det en skötselpott där pengar från kartförsäljning hamnar. Att kommunerna är engagerade har olika anledningar, men en är att de hoppas och ser nyttan av turismen i form av övernattande gäster, restaurangbesök, m.m. som generar skatteintäkter. Katarina menar vidare att satsningarna har generat mycket positivt i kommunerna, bland annat i form av nystartade företag, cykelföreningar, evenemang men även att nya barn och vuxna har börjat cykla. Framgångsreceptet, förutom det breda stödet och många goda viljor är Regionförbundets stöd med samlad information, en bra hemsida samt gemensamma riktlinjer för skötsel och skyltning i de olika områdena.

Trots att det mest blåser positiva vindar inom MTB i Bergslagen behövs lederna ständigt utvecklas och Katarina påpekar också några problemområden. Likt andra berättelser uppkommer emellanåt problem där t.ex. 9 av 10 markägare säger ja, men den sista säger nej och inte vill släppa fram och genom cyklister, vilket påverkar led-dragningar där det även hänt att tänkte leder inte kunnat genomföras.

Ytterligare problemområden har varit att cross- och fyrhjulingsförare kört på lederna tidigt under våren, inte bara är det olagligt dessutom förstörs lederna med skador som inte alltid läker tills säsongen på allvar börjar eller alls på en säsong. Att komma till rätta med detta är inte lätt, men kontakt med föreningar och uppmaningar såsom att fotografera och anmäla får förhoppningsvis effekten att det upphör.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>